HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TP HCM

Cập nhật: 21/04/2016

Đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ, tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý Nhà nước; Đoàn kết, vận động, phụ nữ thực hiện đường lối, chủ trương

ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM

Cập nhật: 21/04/2016

Đài Tiếng nói Việt Nam là đài phát thanh quốc gia, là cơ quan thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao

CỤC NGƯỜI CÓ CÔNG

Cập nhật: 21/04/2016

Cục Người có công là đơn vị thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực người có công trong phạm vi cả nước theo quy định

CỤC BẢO VỆ&CHĂM SÓC TRẺ EM

Cập nhật: 21/04/2016

Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em là đơn vị thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, có trách nhiệm giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực bảo vệ và chăm sóc trẻ em theo quy định

TỔNG CỤC DẠY NGHỀ

Cập nhật: 21/04/2016

Tổng cục Dạy nghề là tổ chức thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, thực hiện chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý nhà nước về dạy nghề, bao gồm: Chương

BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG

Cập nhật: 21/04/2016

Ban Tuyên giáo Trung Ương là cơ quan tham mưu Trung ương về chính trị, tư tưởng, về chủ trương, quan điểm và chính sách của Đảng

BỘ CÔNG THƯƠNG

Cập nhật: 21/04/2016

Bộ Công Thương là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghiệp và thương mại, bao gồm các ngành và lĩnh vực: cơ khí, luyện kim, điện, năng lượng mới, năng lượng tái tạo,

BỘ NỘI VỤ

Cập nhật: 21/04/2016

Bộ Nội vụ là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các ngành, lĩnh vực: Tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước; chính quyền địa phương, địa giới hành chính; cán bộ, công chức,

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Cập nhật: 21/04/2016

Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kế hoạch, đầu tư phát triển và thống kê, bao gồm: tham mưu tổng hợp về chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế -

ỦY BAN DÂN TỘC

Cập nhật: 21/04/2016

Ủy ban Dân tộc là cơ quan ngang Bộ của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc trong phạm vi cả nước; quản lý nhà nước các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban

Trang 1/2»      2  1     «   
Lên đầu

CÔNG TY TNHH AI VIỆT NAM - AI Vietnam Co.,Ltd

Trụ sở chính: 118C Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: (04) 22466776 / Fax: (04) 37931598

Email: aivietnam@aivietnam.net - Website: http://aivietnam.net

Hotline
(04) 22466776
Copyright © 2013 - AI Vietnam Co.,Ltd ., All Rights Reserved