Dự án với Cục Bảo vệ & Chăm sóc trẻ em

Cập nhật ngày: 23/04/2016

Dự án: “Xây dựng hệ thống phần mềm quản lý thông tin trẻ em tại cơ sở, truyền thông phục vụ công tác tuyên truyền về bảo vệ, chăm sóc trẻ em và cơ sở dữ liệu tổng hợp từ trung ương đến địa phương (cấp tỉnh, huyện)” thuộc dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu về bảo vệ, chăm sóc trẻ em” của Cục Bảo vệ & Chăm sóc trẻ em

Ngày 25/12/2014 Công ty TNHH AI Việt Nam đã ký hợp đồng số 199/BVCSTE-AI về việc triển khai gói thầu “Xây dựng hệ thống phần mềm quản lý thông tin trẻ em tại cơ sở, truyền thông phục vụ công tác tuyên truyền về bảo vệ, chăm sóc trẻ em và cơ sở dữ liệu tổng hợp từ trung ương đến địa phương (cấp tỉnh, huyện)” với giá trị là 4.498.000.000 đồng. Nội dung thực hiện: Hệ thống phần mềm quản lý thông tin trẻ em tại cơ sở, truyền thông phục vụ công tác tuyên truyền về bảo vệ, chăm sóc trẻ em và cơ sở dữ liệu tổng hợp từ trung ương đến địa phương (cấp tỉnh, huyện) cụ thể gồm: · Hệ thống quản lý thông tin trẻ em tại cơ sở; · Kênh truyền thông phục vụ công tác tuyên truyền về bảo vệ chăm sóc trẻ em; · Hệ thống cơ sở dữ liệu tổng hợp từ trung ương đến địa phương (cấp tỉnh, huyện); · Đào tạo và chuyển giao công nghệ. Mục tiêu dự án: Xây dựng, hoàn thiện hệ thống thông tin và CSDL chuyên ngành về bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ Trung ương đến địa phương kịp thời, chính xác nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước, hoạch định chính sách, vận động xã hội BVCSTE trên phạm vi cả nước, cụ thể: · Chuẩn hóa hệ thống chỉ tiêu/ chỉ số, biểu mẫu thông tin; bổ sung sửa đổi các chỉ tiêu chuyên ngành về BVCSTE. · Xây dựng, hoàn thiện hệ thống CSDL chuyên ngành về BVCSTE theo mô hình thống nhất, hiện đại phục vụ công tác quản lý chuyên ngành BVCSTE: (i) Quản lý, thống kê tổng hợp về trẻ em; (ii) Báo cáo thường niên về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; (iii) Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em; (iv) Hệ thống xếp hạng địa phương về công tác BVCSTE; (v) Thực hiện quyền trẻ em của Việt Nam. · Tập huấn, nâng cao năng lực cán bộ quản lý, vận hành khai thác, sử dụng hệ thống thông tin BVCSTE cho cán bộ trung ương, tỉnh, huyện. · Quản lý, vận hành và duy trì hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành về BVCSTE.

Lên đầu

CÔNG TY TNHH AI VIỆT NAM - AI Vietnam Co.,Ltd

Trụ sở chính: 118C Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: (04) 22466776 / Fax: (04) 37931598

Email: aivietnam@aivietnam.net - Website: http://aivietnam.net

Hotline
(04) 22466776
Copyright © 2013 - AI Vietnam Co.,Ltd ., All Rights Reserved