Dự án DL1 của Bộ Lao động Thương binh & Xã hội

Cập nhật ngày: 23/04/2016

Dự án “Thu thập và nhập dữ liệu về xây dựng cơ sở dữ liệu cho 4 tỉnh tham gia dự án phục vụ công tác chi trả - DL1” thuộc dự án Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam

Hợp đồng cung cấp dịch vụ số 25/2015/HĐ-DL1 giữa Ban quản lý dự án tăng cường hệ thống hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam và Nhà thầu Liên danh AI-FIS-TRI NAM (Công ty TNHH AI Việt Nam, Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Trí Nam) về việc triển khai thu thập và nhập dữ liệu để xây dựng cơ sở dữ liệu cho 4 tỉnh thuộc dự án phục vụ công tác chi trả thuộc dự án Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam với giá trị hợp đồng là 12.489.000.000 đồng.

Nội dung thực hiện:

- Triển khai thu thập và nhập dữ liệu để xây dựng cơ sở dữ liệu cho 4 tỉnh (Hà Giang, Quảng Nam, Lâm Đồng và Trà Vinh) phục vụ công tác chi trả (DL1) thuộc dự án Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam.

- Sản phẩm cuối cùng của dự án là bộ dữ liệu điện tử về thông tin của hộ gia đình và đối tượng thụ hưởng tại 4 tỉnh trên.

Mục tiêu dự án:

Thiết lập một cơ sở dữ liệu tập trung về hộ gia đình và người thụ hưởng chính sách theo yêu cầu của Dự án Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội (SASSP) phục vụ công tác chi trả trợ cấp chính sách xã hội cho 4 tỉnh Hà Giang, Quảng Nam, Lâm Đồng và Trà Vinh bao gồm:

- Hộ nghèo và cận nghèo theo quy định của Chính phủ;

- Hộ có đối tượng hưởng chế độ trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng theo Nghị định 136/2013/NĐ-CP (trước đó là Nghị định 67/2007/NĐ-CP, sửa đổi bởi Nghị định 13/2010/NĐ-CP) nếu không thuộc điểm a);

- Hộ có đối tượng hưởng hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP, được sửa đổi theo Nghị định 74/2013/NĐ-CP nếu không thuộc điểm a), b);

- Hộ có đối tượng hưởng hỗ trợ theo Quyết định 12/2013/QĐ-TTg nếu không thuộc điểm a), b), c);

- Hộ có đối tượng hưởng hỗ trợ theo Quyết định 28/2014/QĐ-TTg nếu không thuộc điểm a), b), c), d); và cộng tác viên.

 

 

 

 

Lên đầu

CÔNG TY TNHH AI VIỆT NAM - AI Vietnam Co.,Ltd

Trụ sở chính: 118C Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: (04) 22466776 / Fax: (04) 37931598

Email: aivietnam@aivietnam.net - Website: http://aivietnam.net

Hotline
(04) 22466776
Copyright © 2013 - AI Vietnam Co.,Ltd ., All Rights Reserved