Dự án của Cục người có công - Bộ Lao động Thương binh & Xã hội

Cập nhật ngày: 23/04/2016

Dự án: “Xây dựng phần mềm quản lý thông tin về Liệt sĩ, thân nhân Liệt sĩ, mộ Liệt sĩ và nghĩa trang Liệt sĩ (bao gồm cả đào tạo, chuyển giao; chuyển đổi dữ liệu” của Cục người có công – Bộ Lao động Thương binh & Xã hội

Ngày 26/12/2014,AI Việt Nam ký hợp đồng số 2612/HĐ/2014/NCC-AI-FIS với Cục người có công về việc triển khai gói thầu “Xây dựng phần mềm quản lý thông tin về Liệt sĩ, thân nhân Liệt sĩ, mộ Liệt sĩ và nghĩa trang Liệt sĩ (bao gồm cả đào tạo, chuyển giao; chuyển đổi dữ liệu” với tổng giá trị hộp đồng: 13.316.800.000 đồng.

Nội dung thực hiện:

- Phần mềm quản lý thông tin liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ

- Đào tạo và chuyển giao công nghệ

- Xây dựng video bài giảng điện tử

Mục tiêu của dự án:

- Ứng dụng công nghệ thông tin, hoàn thiện hệ thống thông tin hỗ trợ cập nhật, xử lý, cung cấp thông tin phục vụ xác định hài cốt và thông tin liệt sĩ kịp thời, chính xác... từ Trung ương đến địa phương, cụ thể như sau:

- Xây dựng và triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu, phần mềm quản lý thông tin bảo đảm cập nhật, quản lý, tổng hợp thông tin/dữ liệu về Liệt sĩ, thân nhân Liệt sĩ, mộ Liệt sĩ và nghĩa trang Liệt sĩ từ Trung ương tới địa phương (63 Tỉnh/Thành phố) phục vụ công tác quản lý nhà nước và hỗ trợ công dân, tổ chức trong các hoạt động cung cấp và sử dụng các thông tin hỗ trợ xác định hài cốt/mộ Liệt sĩ;

- Triển khai, chuyển đổi dữ liệu ban đầu; Xây dựng nội dung đào tạo chuyển giao công nghệ phục vụ hướng dẫn quản trị và vận hành hệ thống và thí điểm tổ chức đào tạo, chuyển giao công nghệ cho cán bộ, nhân viên cấp Trung ương và địa phương.

Lên đầu

CÔNG TY TNHH AI VIỆT NAM - AI Vietnam Co.,Ltd

Trụ sở chính: 118C Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: (04) 22466776 / Fax: (04) 37931598

Email: aivietnam@aivietnam.net - Website: http://aivietnam.net

Hotline
(04) 22466776
Copyright © 2013 - AI Vietnam Co.,Ltd ., All Rights Reserved