Dự án của Tổng cục dạy nghề

Cập nhật ngày: 23/04/2016

Dự án: "Thí điểm số hóa bài giảng, mô phỏng thực hành nghề để hình thành cơ sở dữ liệu bài giảng điện tử nhằm hiện đại hóa công tác dạy và học nghề" của Tổng cục Dạy nghề

Ngày 13/11/2015 Công ty TNHH AI Việt Nam đã ký hợp đồng với Tổng cục Dạy nghề việc việc triển khai gói thầu “Xây dựng phần mềm quản lý, chuyển giao công nghệ và số hóa, mô phỏng hóa (mô phỏng 2D/3D) xây dựng bài giảng điện tử cho một số nghề trọng điểm cấp độ quốc gia, khu vực ASEAN, quốc tế” thuộc dự án “Thí điểm số hóa bài giảng, mô phỏng thực hành nghề để hình thành cơ sở dữ liệu bài giảng điện tử nhằm hiện đại hóa công tác dạy và học nghề”. Giá trị hợp đồng này là 8.750.0000.000 đồng

Các nội dung công việc gồm:

- Xây dựng phần mềm quản lý, cung cấp bài giảng điện tử, mô phỏng, thực hành nghề cho các trường, ưu tiên tập trung cho 45 trường chất lượng cao;

- Số hóa, mô phỏng hóa (mô phỏng 2D/3D) xây dựng bài giảng điện tử cho một số nghề trọng điểm cấp độ quốc gia, khu vực ASEAN, quốc tế bao gồm 107 bài giảng điện tử (tích hợp) và 70 bài thực hành (mô phỏng);

- Đào tạo và chuyển giao công nghệ cho 45 trường chất lượng cao khai thác, thí điểm sử dụng bài giảng điện tử, mô phỏng thực hành nghề.

Mục tiêu của dự án là:

Hỗ trợ 45 trường đã được Thủ tướng Chính phủ lựa chọn định hướng phát triển thành trường chất lượng cao tiến tới đạt được một nội dung trong tiêu chí thứ 6 về quản trị nhà trường quy định tại Quyết định số 761/QĐ-TTg ngày 23/05/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển trường chất lượng cao đến năm 2020: “chương trình đào tạo các nghề trọng điểm được số hóa và mô phỏng hóa theo các công nghệ phần mềm tiên tiến trên thế giới”

Tổng cục Dạy nghề ban hành quy chế đào tạo trực tuyến, sát hạch trên máy tính và mở rộng quy mô đáp ứng yêu cầu của Quyết định số 761/QĐ-TTg ngày 23/05/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Lên đầu

CÔNG TY TNHH AI VIỆT NAM - AI Vietnam Co.,Ltd

Trụ sở chính: 118C Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: (04) 22466776 / Fax: (04) 37931598

Email: aivietnam@aivietnam.net - Website: http://aivietnam.net

Hotline
(04) 22466776
Copyright © 2013 - AI Vietnam Co.,Ltd ., All Rights Reserved